oferta

  • Realizacja funkcji kierownika budowy w ramach nowych inwestycji, remontów czy przebudowy obiektów budowlanych, w ramach budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych,
  • Realizacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • Realizacja funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na terenach podziemnych zakładów górniczych, wydobywających węgiel kamienny – kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności budowlanej,
  • Analiza i zarządzanie przebiegiem procesów budowlanych,
  • Realizacja okresowych przeglądów obiektów budowlanych,
  • Realizacja okresowych przeglądów obiektów budowlanych na terenach zakładów górniczych,
  • Przygotowywanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
  • Kosztorysowanie robót budowlanych,
  • Analiza i kontrola dokumentacji projektów budowlanych,
  • Projektowanie i wykonawstwo – w ramach współpracy z pracowniami architektonicznymi i firmami wykonawczymi.