nadzory budowlaneRealizujemy funkcje:

  • kierownika budowy,
  • inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
  • osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny,
  • kontrole okresowe obiektów budowlanych.

Zapisz