doświadczenie

Kierownik budowy:

– budowa budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu,

– remont budynku Urzędu Miasta Bieruń,

– przebudowa pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,

– budowa hali przemysłowej w Studzienicach,

– przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w budynku wielorodzinnym na dom seniora w Bieruniu, przy ul. Chemików,

– rozbiórka istniejącego budynku i budowa budowa gabinetu stomatologicznego w Bieruniu przy ul. Zdrowia,

– przebudowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania na terenie KWK Piast-Ziemowit,

– remont NZOZ w Bojszowach,

– budynki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże.

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

– remont obiektów przeróbczych zakładu górniczego Brzeszcze,

– remont łaźni górniczej zakładu górniczego Brzeszcze,

– budynki jednorodzinne.

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych:

– obiekty węzła granulacji Haldex w KWK Ziemowit

– obiekty budowlane BPIK Sp. z o.o

– obiekty komercyjne, magazynowe, warsztatowe, sklepy wielkopowierzchniowe