Kim jest kierownik budowy

Kim jest kierownik budowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zadaniami nadzoru budowlanego są przede wszystkim kontrole poprawności wykonania etapów budowlanych i zgodności z projektem oraz przestrzegania przepisów tegoż prawa budowlanego. Wykryte przez organy nadzoru budowlanego uchybienia stanowią zasadniczo materiał w sprawie podczas postępowań administracyjnych i są źródłem komplikacji zarówno wykonawczych jak i odbiorów inwestorskich. Jak wiemy kierownik budowy należy do podstawowego grona specjalistów […]

czytaj komentuj

Co inwestor powinien

Co inwestor powinien

Inwestor powinien umiejętnie dobierać sprawdzone ekipy wykonawców, pracujących zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem kierownika budowy. Gwarantuje to prawidłowość wykonanych etapów budowlanych i spokojną głowę inwestora oraz racjonalne koszty.

czytaj 2 komentarze