Kim jest kierownik budowy

Kim jest kierownik budowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zadaniami nadzoru budowlanego są przede wszystkim kontrole poprawności wykonania etapów budowlanych i zgodności z projektem oraz przestrzegania przepisów tegoż prawa budowlanego. Wykryte przez organy nadzoru budowlanego uchybienia stanowią zasadniczo materiał w sprawie podczas postępowań administracyjnych i są źródłem komplikacji zarówno wykonawczych jak i odbiorów inwestorskich.

Jak wiemy kierownik budowy należy do podstawowego grona specjalistów z zakresu nadzoru budowlanego. Jako osoba najbardziej odpowiedzialna i kompetentna wspiera cały ogół prac budowlanych prowadzonych na placu budowy. Pełni funkcję nadzorcy oraz medium informacyjnego dla inwestora.

Zakresem wykonywanych czynności kierownika budowy są:

  • Zgłoszenie rozpoczęcia  budowy w Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego,
  • Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  • Bieżące i szczegółowe prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej,
  • Regularna kontrola obiektu budowlanego i szczegółowa inspekcja poprawności wykonania każdego z etapów budowlanych pod względem technicznym i jakościowym, również zgodnie z dokumentacją projektową,
  • Konsultacje techniczne i doradcze w sprawach optymalizacji jakości, kosztów, doboru optymalnych materiałów i technologii,
  • Realizacja odbiorów końcowych,
  • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
  • Przygotowanie zamykających dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.