PROMAR

o mnie

Jestem absolwentem wydziału budownictwa Politechniki Krakowskiej, od roku 2007 posiadam uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od tego czasu prowadzę nadzory dużych i małych inwestycji budowlanych. Dodatkowo od roku 2014 posiadam kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny. Od kwietnia 2017 roku prowadzę własną, samodzielną działalność gospodarczą, wykorzystując zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji budowlanych, współpracując z szeregiem zaufanych firm zarówno jeżeli chodzi o projektowanie jak i wykonawstwo w zakresie budownictwa i instalacji.

nadzory budowlane

Realizujemy funkcje: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno budowlanej, osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności budowlanej

projektowanie budowlane

Realizujemy projekty w ramach współpracy z pracowniami architektonicznymi zarówno w zakresie architektury, konstrukcji jak i instalacji sanitarnych, wentylacji, instalacji elektrycznych

kosztorysowanie budowlane

Realizujemy kompleksowe kosztorysowanie obiektów budowlanych. Przeprowadzamy generalną analizę kosztów, planowanie i kontrolę budżetu inwestycji.

kontrole okresowe w budownictwie

Wykonujemy kompleksowe, okresowe roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor powinien umiejętnie dobierać sprawdzone ekipy wykonawców, pracujących zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem kierownika budowy.

Gwarantuje to prawidłowość wykonanych etapów budowlanych i spokojną głowę inwestora oraz racjonalne koszty.

nasze usługi

  • Realizacja funkcji kierownika budowy w ramach nowych inwestycji, remontów czy przebudowy obiektów budowlanych, w ramach budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych,
  • Realizacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • Realizacja funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na terenach podziemnych zakładów górniczych, wydobywających węgiel kamienny – kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności budowlanej,
  • Analiza i zarządzanie przebiegiem procesów budowlanych,
  • Realizacja okresowych przeglądów obiektów budowlanych,
  • Realizacja okresowych przeglądów obiektów budowlanych na terenach zakładów górniczych,
  • Przygotowywanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
  • Kosztorysowanie robót budowlanych,
  • Analiza i kontrola dokumentacji projektów budowlanych,
  • Projektowanie i wykonawstwo – w ramach współpracy z pracowniami architektonicznymi i firmami wykonawczymi.